Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności CD PROJEKT RED STORE
Data ostatniej aktualizacji: 18 kwietnia 2019 r.


Omówienie:

1. Ten dokument wyjaśnia, jakie informacje są zbierane w związku z usługami CD PROJEKT RED STORE.
2. Znajdziesz w nim również informacje, jak wykorzystujemy dane, gdzie je przechowujemy i jak je chronimy.
3. W skrócie:
a. żeby umożliwić Ci korzystanie z usług CD PROJEKT RED STORE, musimy przetwarzać niektóre Twoje dane. Jeżeli będziemy przetwarzać Twoje dane do jakichkolwiek innych celów, poprosimy z góry o Twoją zgodę;
b. niektórzy partnerzy, np. CD PROJEKT S.A., pomagają nam w świadczeniu usług – w tym celu możemy udostępniać im ograniczone dane (nie będą mogli ich wykorzystywać dla innych celów),
c. Some partners, such as CD PROJEKT S.A., help us in providing our services and we may share limited data with them — but only for this purpose.
d. nie udostępnimy Twoich danych osobom trzecim dla ich celów marketingowych.
4. Niniejszy dokument wyjaśnia również, jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych.

Witaj! Niniejsza Polityka Prywatności jest dokumentem, w którym wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy i przechowujemy Twoje dane osobowe i co się dzieje, kiedy korzystasz z usług CD PROJEKT RED STORE. Podobnie jak w przypadku Regulaminu Sklepu, prezentujemy razem dla uproszczenia pełną treść z krótkimi podsumowaniami, pamiętaj jednak, że tylko pełna treść jest prawnie wiążąca. Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas na adres: privacy-store@cdprojektred.com.

PEŁNA TREŚĆ POLITYKI
KRÓTKIE PODSUMOWANIE
1. KIM JESTEŚMY?
1.1 Jako CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jesteśmy, zgodnie z europejskimi przepisami, administratorem danych osobowych (dalej „CDPRS” albo „my”). Możesz skontaktować się z nami mailowo pod adresem privacy-store@cdprojektred.com albo tradycyjną pocztą: CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, Polska.
Cześć, jesteśmy CD PROJEKT RED STORE i mamy swoją siedzibę w Polsce. Tu znajdziesz nasze dane kontaktowe.
2. CO REGULUJE NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI?
2.1 Niniejsza polityka prywatności dotyczy sklepu internetowego CD PROJEKT RED STORE (dalej „Sklepu”) adresowanego do klientów w Unii Europejskiej, dostępnego pod adresem eu.store.cdprojektred.com (w tym usług związanych z rejestracją, kontem, koszykiem, obsługą zamówień i płatności, podglądem historii zamówień, listą życzeń, systemem recenzji i komentarzy do produktów) oraz związanych ze Sklepem usług obsługi klienta i wsparcia technicznego.
Niniejsza polityka prywatności opisuje różne rodzaje informacji, jakie zbieramy, kiedy korzystasz z usług naszego Sklepu. My i nasi Partnerzy będziemy działać zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi prywatności.
2.2 W szczególności, niniejsza Polityka Prywatności reguluje dane osobowe oraz inne dane niebędące danymi osobowymi, które uzyskujemy od Ciebie w związku z Twoim korzystaniem ze Sklepu („Dane osobowe” oznaczają informacje, które, same w sobie lub w powiązaniu z innymi danymi, pozwalają Cię zidentyfikować).
2.3 Szanujemy Twoje prawo do prywatności i będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zgodności z właściwymi przepisami.
3. OCHRONA DZIECI
3.1 Mamy świadomość, że spoczywa na nas szczególny obowiązek ochrony danych osobowych pozyskanych od dzieci. Nie będziemy świadomie gromadzić danych osobowych dzieci poniżej 16. roku życia. Jeżeli z jakiegoś powodu podejmiemy decyzję o gromadzeniu danych osobowych dzieci pomiędzy 13. a 16. rokiem życia, poprosimy o zgodę ich rodziców lub opiekunów prawnych. Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym i masz pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych Twojego dziecka lub podopiecznego, prosimy o kontakt na adres: privacy-store@cdprojektred.com.
Nie możemy i nie będziemy świadomie gromadzić danych osobowych dzieci poniżej 16 lat.
4. JAKIE DANE ZBIERAMY
4.1 Kiedy korzystasz ze Sklepu, możemy przetwarzać niektóre spośród następujących danych (sposób ich wykorzystania opisaliśmy dalej).

W ramach obsługi zamówień i konta klienta, będziemy przetwarzać Twoje podstawowe dane osobowe takie jak:
a. imię i nazwisko;
b. adres e-mail;
c. adres zamieszkania;
d. adres dostawy;
e. numer telefonu;
f. adres IP;
g. kraj, w którym dokonujesz zakupu;
h. historię zakupów i dokonanych płatności (w tym identyfikatory, wartości i przedmioty zamówień);
i. dane wynikające z Twojego korzystania z funkcji Sklepu i opcjonalne dane, które możesz podać w ustawieniach konta (lista ulubionych produktów, ustawienia konta, recenzje i oceny produktów, dzień i miesiąc urodzenia, płeć);
j. dodatkowo – w przypadku, gdy robisz zakupy w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa – adres do faktury, firmę przedsiębiorcy, numer identyfikacji podatkowej.

Ponadto, zależnie od wybranego przez Ciebie sposobu płatności, będziemy przetwarzać Twoje dane dotyczące płatności:

a. Dane karty płatniczej/kredytowej – numer karty, imię i nazwisko posiadacza karty, datę ważności;
b. Numer rachunku bankowego, imię i nazwisko posiadacza rachunku;
c. Adres e-mail powiązany z kontem PayPal.
Aby umożliwić Ci robienie zakupów w naszym Sklepie, potrzebujemy Twoich podstawowych danych osobowych, w tym m.in. imienia i nazwiska czy adresu e-mail..
4.2 Jeżeli bierzesz udział w konkursach organizowanych przez CDPRS, możemy dodatkowo przetwarzać dane niezbędne do przeprowadzenia i ogłoszenia wyników danego konkursu, takie, jak Twój adres korespondencyjny, numer telefonu, identyfikatory w sieciach społecznościowych, Twój wizerunek czy numer rachunku bankowego.
Jeżeli bierzesz udział w konkursach organizowanych przez nas, możemy potrzebować pewnych dodatkowych informacji na Twój temat.
4.3 Ponadto, możemy przetwarzać pewne dane o naszych użytkownikach, niebędące danymi osobowymi (statystyczne informacje o korzystaniu z naszych usług, informacje o urządzeniach wykorzystywanych do łączenia się z nimi) w celu lepszego zrozumienia, jak wykorzystywane są nasze usługi, a także w celu ich doskonalenia w oparciu o tę wiedzę.
Możemy zbierać pewne dane statystyczne dotyczące korzystania z naszych usług.
4.4 Aby umożliwić Ci korzystanie z naszych usług, musimy przetwarzać dane wymienione powyżej – podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez podania tych danych korzystanie z naszych usług będzie niemożliwe.
Powyższe dane są nam niezbędne do świadczenia Ci naszych usług.
4.5 My i nasi partnerzy zbieramy poprzez pliki cookies informacje związane z Tobą. Możesz znaleźć więcej informacji na ten temat w naszej Polityce Cookies, która stanowi część tej Polityki Prywatności.
Sprawdź naszą Politykę Cookies żeby zobaczyć jakich ciasteczek używamy aby udostępniać Ci nasze usługi.
5. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE?
5.1 Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:
a. świadczenie dostępu do usług Sklepu, w tym rejestracji i personalizacji konta, podglądu historii i statusu zamówień, prowadzenia listy ulubionych produktów, funkcji pisania recenzji i komentarzy do produktów;
b. organizacja konkursów, w tym kontakt z uczestnikami, ocena zgłoszeń, dystrybucja nagród i zapłata podatku;
c. sprzedaż i wysyłka towarów oraz obsługa płatności;
d. przeciwdziałanie nadużyciom w trakcie transakcji płatniczych dokonywanych w związku z korzystaniem ze Sklepu;
e. świadczenie pomocy technicznej i obsługi klienta oraz informowanie o zmianach w zakresie produktów i usług Sklepu;
f. monitorowanie działania usług Sklepu i wprowadzanie udoskonaleń w oparciu o zgłoszone uwagi czy sugestie;
g. w przypadku gdy znajdzie to zastosowanie, dochodzenie roszczeń lub ochrona przed roszczeniami, w tym w ramach postępowań sądowych, arbitrażowych lub mediacyjnych;
h. realizacja ciążących na nas obowiązków podatkowych i rachunkowych;
i. dokumentowanie przetwarzania danych osobowych, tj. zapewnienie rozliczalności zgodnie z wymogami RODO;
j. dostarczanie Ci informacji marketingowych (w tym spersonalizowanych oraz targetowanych maili marketingowych) na temat produktów i usług, które u nas zamawiasz lub które, naszym zdaniem, mogą Cię zainteresować – np. możemy wysyłać Ci newslettery lub e-maile o naszych usługach (oczywiście, jest to opcjonalne i zapytamy najpierw o Twoje pozwolenie).
Zbieramy Twoje dane, aby móc zaoferować Ci usługi Sklepu, ulepszać je, komunikować się z Tobą i dbać o Twoje bezpieczeństwo w toku realizowania transakcji.
5.2 W razie personalizacji lub targetowania naszej komunikacji marketingowej, ofert oraz reklam, możemy dokonywać profilowania Twoich danych osobowych, co oznacza, że możemy użyć informacji, które zebraliśmy w celu dostosowania adresowanej do Ciebie komunikacji do Twoich potrzeb. W takim wypadku nie używamy jednakże Twoich danych do profilowania polegającego na podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji, które mogłyby wpływać na Twoją sytuację prawną (np. nie odmówimy Ci dostępu do naszych usług ze względu na Twoje zachowania w sklepie).

Jeżeli zdecydujesz, że nie chcesz otrzymywać spersonalizowanych ofert, rekomendacji dot. produktów lub żadnych informacji reklamowych, w dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę.
Zbieramy informacje dotyczące tego, jak i kiedy korzystasz z usług Sklepu w celu zaoferowania Ci najlepszej jakości usług oraz najbardziej odpowiedniej komunikacji. Ale nie przejmuj się – nie oddamy Twojego losu w ręce jakiegoś robota (tj. nie będziemy podejmować decyzji wpływających na Twoją sytuację prawną opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych).
6. DLACZEGO MOŻEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE?
6.1 Przetwarzamy Twoje dane osobowe w ramach realizacji naszych umów z Tobą, co obejmuje umożliwienie Ci korzystania z naszego Sklepu. Dzieje się tak w celach wskazanych powyżej w punktach 5. (a)-(c) oraz (e) (jeżeli kontaktujesz się z nami jako zarejestrowany klient).

Przetwarzamy informacje o Tobie także w celu i w zakresie niezbędnym z uwagi na realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów (zapewnienia bezpieczeństwa operacji płatniczych i systemów informatycznych Sklepu oraz komunikacji z niezarejestrowanymi użytkownikami). Dzieje się tak w celach wskazanych w punktach 5.1. (d)-(g).

Ponadto przetwarzamy dane osobowe, aby spełnić ciążące na nas obowiązki prawne. Dotyczy to celów wskazanych w punktach 5.1. (h)-(i).

W innych przypadkach podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie zgoda (to dotyczy przede wszystkim przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych, zwłaszcza w celu wysyłania Ci naszego newslettera). Swoją zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpłynie na ważność wcześniejszego przetwarzania.
Możemy przetwarzać Twoje dane, aby zapewnić Ci możliwość korzystania ze Sklepu, wypełnić nasze obowiązki prawne oraz dla innych powodów, które są dla nas ważne, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu czy komunikacja z niezarejestrowanymi użytkownikami.

Do wysyłek dla celów marketingowych poprosimy Cię o wcześniejszą zgodę, którą możesz wycofać, kiedy zechcesz.
6.2 Informacje, które nie stanowią danych osobowych.
Możemy przetwarzać pewne zagregowane dane niebędące danymi osobowymi, dotyczące zachowań użytkowników (np. dane o sprzedaży w poszczególnych regionach, liczba zgłoszeń problemów technicznych) i udostępniać je swoim partnerom, którzy współpracują z nami w zakresie świadczenia Usług Sklepu (producenci naszych gadżetów lub operatorzy systemów płatności) w celu zapewnienia wsparcia, ulepszania lub zmieniania Usług Sklepu oraz pomagania partnerom w ulepszaniu ich produktów, które kupują nasi użytkownicy. Możemy również przekazywać dane nieosobowe w ramach usług analizy danych, które pomagają nam prowadzić Sklep. Jak wspomnieliśmy wyżej, wszystko jest zanonimizowane, więc nie możesz zostać zidentyfikowany.
Niektóre z przetwarzanych przez nas informacji nie są w świetle prawa danymi osobowymi. Po lewej stronie opisujemy jakie to informacje.
7. W JAKI SPOSÓB PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?
7.1 Gdzie je przechowujemy?
Zgromadzone przez nas dane będą przechowywane na zabezpieczonych serwerach w Europie lub – wyłącznie, jeżeli będzie to konieczne – na serwerach naszych Zaufanych Partnerów wskazanych poniżej. Wdrożymy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych przed ich nieuprawnionym lub bezprawnych przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Przyłożymy olbrzymią wagę oraz podejmiemy stosowne środki żeby zapewnić, że dane te będą przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności.
Będziemy przechowywać Twoje dane na naszych zabezpieczonych serwerach w Europie lub serwerach naszych Zaufanych Partnerów. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby dane były bezpieczne.
7.2 Jak długo będziemy przechowywać dane?
Zatrzymamy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to niezbędne do spełnienia celów określonych w tej Polityce Prywatności. W niektórych wyjątkowych sytuacjach dłuższe okresy retencji mogą być wymagane przez przepisy prawa, np. w celach podatkowych, rozliczeniowych lub w celu spełnienia innych prawnych wymogów oraz obowiązków.
Jeżeli nie będziemy już potrzebować Twoich danych osobowych do dostarczania Ci usług związanych ze Sklepem, dokonamy ich usunięcia lub anonimizacji. W szczególności:
a. dane powiązane z daną usługą będziemy przechowywać na czas trwania umowy dotyczącej dostępu do tej usługi (np. Regulaminu Sklepu). Po zamknięciu danego konta, ograniczone dane zostaną przez nas zachowane na następne kilka lat w celu spełnienia celów podatkowych, prawnych oraz rozliczeniowych;
b. jeżeli skontaktujesz się z nami oraz nie korzystasz z naszych usług, zatrzymamy korespondencję z Tobą tak długo, jak będzie to potrzebne do udzielenia Ci pomocy, a następnie na okres wymagany ze względu na cele prawne lub rozliczeniowe;
c. w celach marketingowych zatrzymamy dane tak długo, jak posiadać będziemy ważną zgodę, a w razie wycofania zgody usuniemy je bez zbędnych opóźnień oraz nie dłużej niż 30 dni od momentu otrzymania żądania zaprzestania przetwarzania danych.
Co do zasady będziemy przechowywać dane dopóki będziesz korzystać z naszych usług. Po tym okresie ograniczone informacje mogą zostać zatrzymane z powodów podatkowych, prawnych lub rozliczeniowych.
8. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
8.1 Miej na uwadze, że wszelka wymiana informacji, którą prowadzisz za pośrednictwem usług CDPRS (np. recenzje i komentarze umieszczane pod produktami w Sklepie) może powodować ujawnienie informacji na Twój temat. Ponadto wszelkie informacje, które upubliczniasz za pośrednictwem usług CDPRS będą publicznie dostępne dla użytkowników Sklepu oraz innych osób. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Ciebie jakichkolwiek danych osobowych, które są dostępne przez usługi CDPRS, ani też za działania innych użytkowników lub innych osób trzecich, którym przekazujesz lub udostępniasz swoje dane.
Kiedy korzystasz z usług CDPRS, masz możliwość udostępniania swoich danych osobowych innym osobom, ale czynisz to na własną odpowiedzialność.
9. ZBIERANIE DANYCH PRZEZ PODMIOTY TRZECIE I USŁUGI ZEWNĘTRZNE
9.1 Usługi CDPRS mogą, w niektórych przypadkach, zawierać linki z lub do stron internetowych lub usług osób trzecich. Nasza Polityka Prywatności nie obejmuje tych zewnętrznych stron lub firm, dlatego prosimy o zapoznanie się bezpośrednio z polityką prywatności ww. osób trzecich.
Usługi CDPRS mogą zawierać linki do podmiotów trzecich lub my możemy Cię do nich skierować. Mogą one pobierać od Ciebie dane osobowe w oparciu o własne polityki prywatności. Upewnij się, że znasz ich postanowienia.
10. NASI ZAUFANI PARTNERZY I INNE PRZYPADKI UDOSTĘPNIANIA DANYCH
10.1 Możemy udostępnić Twoje dane następującym Zaufanym Partnerom, którzy pomagają nam przy dostarczaniu Tobie naszych usług oraz funkcjonalności. Zapewniamy, że zawsze dostarczamy naszym partnerom minimum informacji niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których z nami współpracują. Mogą oni mieć potencjalny lub rzeczywisty dostęp do ograniczonych danych o Tobie oraz przetwarzać je w naszym imieniu dla celów określonych poniżej:
a. CD PROJEKT S.A. – nasza spółka-matka, która wspiera nas w zakresie działań marketingowych, prowadzenia dokumentacji i obsługi korespondencji, wsparcia prawnego, pomocy technicznej, obsługi klienta, a także dostarczania nam narzędzi do zarządzania wewnętrznego oraz udostępniania danych;
b. IAI S.A. – techniczny operator Sklepu;
c. Zendesk, Inc. - dostawca środowiska obsługi klienta
d. Vistra Corporate Services sp. z o.o. – spółka świadcząca nam wsparcie w zakresie obsługi podatkowo-księgowej;
e. operatorzy płatności;
f. partnerzy świadczący usługi w zakresie kompletacji zamówień i usługi kurierskie;
g. partnerzy pomagający nam w analizie danych przez dostarczenie narzędzi analitycznych;
h. partnerzy pomagający nam w zarządzaniu naszym newsletterem oraz komunikacją e-mailową przez dostarczanie nam narzędzi dedykowanych do email marketingu;
i. nasi profesjonalni doradcy prawni, podatkowi, audytowi oraz rozliczeniowi;
j. partnerzy reklamowi wspierający nas w zakresie personalizowania oraz targetowania marketingu (np. do poinformowania Cię o usłudze, która może Ci się spodobać za pomocą reklamy na stronach internetowych, z których korzystasz).
Czasami udostępniamy dane naszym Zaufanym Partnerom, którzy wspierają nas m.in. w obsłudze Sklepu, przetwarzaniu płatności, wysyłce towarów czy działaniach marketingowych.
10.2 Jeżeli wymagają tego od nas przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane policji lub innym organom władzy publicznej (obejmuje to m.in. adres IP oraz szczegóły dotyczące aktywności budzącej podejrzenie bezprawności takiej jak informacje o bezprawnym posługiwaniu się daną formą płatności lub oceną zagrożeń dla bezpieczeństwa - tak więc w razie podejrzenia, że Twoja karta została skradziona, możemy poinformować o tym policję).
10.3 Twoje dane mogą być przetwarzane, przechowywane oraz przekazywane poza kraj Twojego zamieszkania oraz poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), do takich krajów jak Stany Zjednoczone. Przepisy dotyczące ochrony prywatności w tych krajach mogą nie zapewniać tego samego poziomu ochrony jak w Twoim kraju lub na terytorium EOG. W przypadku udostępniania Twoich danych poza obszar EOG zapewnimy odpowiednią ochronę Twoich danych i oprzemy się na uznanych prawnie podstawach udostępniania danych takich, jak standardowe klauzule umowne UE lub tzw. Tarcza prywatności (Privacy Shield Framework).
W każdym przypadku udostępniania Twoich danych poza Europę zapewnimy ich odpowiednią ochronę.
10.4 Miej na uwadze, że podlegamy różnym przepisom, które mogą zobowiązywać nas do ujawnienia danych osobowych zgodnie z żądaniem uprawnionych organów państwowych lub innymi wymogami prawnymi.
Może się tak zdarzyć, że przepisy będą nas zobowiązywać do ujawnienia pewnych danych osobowych na żądanie uprawnionych organów państwowych.
10.5 W - mało prawdopodobnym - przypadku reorganizacji lub połączenia CDPRS z innym podmiotem, możemy przekazać dane osobowe uczestniczącemu w tym procesie podmiotowi trzeciemu, który będzie chronił dane osobowe przynajmniej w takim stopniu, jak my na podstawie niniejszej Polityki Prywatności.
Niezależnie od jakichkolwiek reorganizacji, przejęć, itp., Twoje dane osobowe będą chronione w taki sam sposób jak obecnie.
11. TWOJE PRAWA
11.1 W każdym czasie możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym w celach marketingowych. Możesz to zrobić za pomocą odpowiedniego linku umieszczonego w stopce naszego newslettera, albo wysyłając nam odpowiednią wiadomość na adres privacy-store@cdprojektred.com.
Przysługuje Ci szereg praw związanych z Twoimi danymi. Masz prawo do żądania informacji o tym, jak przetwarzane są dane, prawo dostępu, poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także przenoszenia ich do innego Podmiotu. Zawsze możesz wysłać maila na adres privacy-store@cdprojektred.com – zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby Ci pomóc.
11.2 Możesz skorzystać z następujących:
a. prawa do żądania sprostowania danych, gdy: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
b. prawa do żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych (w zakresie objętym zgodą); zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
c. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; dane nie są już nam potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
d. prawa do żądania przeniesienia danych, gdy: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany.
e. prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: gdy dane te są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją.
11.3 Z powyższych uprawnień możesz skorzystać samodzielnie (np. poprawiając swoje dane w ustawieniach konta) lub wysyłając wiadomość na adres privacy-store@cdprojektred.com.
11.4 W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony Twoich danych skontaktuj się z nami – zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby Ci pomóc.

Natomiast, jeżeli uważasz, że Twoje wątpliwości lub pytania nie zostały należycie zaadresowane, fakt ten możesz zgłosić do Twojego lokalnego organu ochrony danych lub polskiego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”).
12. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
12.1 Możemy dokonywać zmian niniejszej Polityki Prywatności, jeżeli uznamy, że jest to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa lub świadczonych przez nas usług. W takim przypadku, udostępnimy taką zmienioną Politykę Prywatności online wskazując datę ostatniej aktualizacji i powiadomimy Cię o tym.
Możemy zmienić niniejszą Politykę Prywatności. W takim przypadku zamieścimy zmienioną wersję online i powiadomimy Cię o tym.
13. REGULAMIN SKLEPU
13.1 Chcemy również przypomnieć, że Regulamin Sklepu zawiera więcej informacji na temat usług CDPRS. Możesz się z nim zapoznać tutaj.
Pamiętaj jeszcze, żeby zapoznać się także z Regulaminem Sklepu.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel